Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD NX-200

Đèn LED nhà xưởng SMD NX-200

200W, Quang thông: 33,600lm, LED Epista, IP63, BH 1 năm
990,000đ ~ 1,090,000đ
Hàng còn: 20 bộ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD NX-150

Đèn LED nhà xưởng SMD NX-150

150W, Quang thông: 25,200lm, LED Epista, IP63, BH 1 năm
890,000đ ~ 950,000đ
Hàng còn: 28 bộ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD NX-100

Đèn LED nhà xưởng SMD NX-100

100W, Quang thông: 16,800lm, LED Epista, IP63, BH 1 năm
790,000đ ~ 850,000đ
Hàng còn: 25 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD PX-250

Đèn LED nhà xưởng SMD PX-250

250W, Quang thông: 45,000lm, LED Epista, IP65, BH 1 năm
920,000đ ~ 950,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD PX-200

Đèn LED nhà xưởng SMD PX-200

200W, Quang thông: 33,600lm, LED Epista, IP65, BH 1 năm
810,000đ ~ 840,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD PX-150

Đèn LED nhà xưởng SMD PX-150

150W, Quang thông: 25,200lm, LED Epista, IP65, BH 1 năm
680,000đ ~ 690,000đ
Hàng còn: 35 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng SMD PX-100

Đèn LED nhà xưởng SMD PX-100

100W, Quang thông: 16,800lm, LED Epista, IP65, BH 1 năm
490,000đ ~ 520,000đ
Hàng còn: 30 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
2,280,000đ ~ 2,350,000đ
Hàng còn: 6 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

250W, Quang thông: 42,000lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
1,780,000đ ~ 1,850,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

200W, Quang thông: 33.600lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
1,480,000đ ~ 155,000đ
Hàng còn: 25 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

180W, Quang thông: 30,240lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
1,190,000đ ~ 1,250,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
1,290,000đ ~ 1,390,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

120W, Quang thông: 18.720lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
980,000đ ~ 1,040,000đ
Hàng còn: 26 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

100W, Quang thông: 16.800lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
950,000đ ~ 990,000đ
Hàng còn: 46 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

80W, Quang thông: 12.500lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
810,000đ ~ 870,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

50W, Quang thông: 8.000lm, Chip LED Samsung, IP65, BH 1 năm
565,000đ ~ 690,000đ