Trang chủ > Sản phẩm >

Đèn LED chiếu sáng ngoài trời

Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL4-10W

Đèn pha LED PL4-10W

Đèn pha LED PL4-10W, 20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
85,000đ ~ 88,000đ
Hàng còn: 39 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL4-20W

Đèn pha LED PL4-20W

Đèn pha LED PL4-20W, 20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
108,000đ ~ 119,000đ
Hàng còn: 36 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL4 - 100W

Đèn pha LED PL4 - 100W

Đèn pha LED PL4-100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 1 năm
275,000đ ~ 295,000đ
Hàng còn: 83 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL4 - 200W

Đèn pha LED PL4 - 200W

Đèn pha LED PL4-200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 1 năm
590,000đ ~ 640,000đ
Hàng còn: 55 cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED Module 150w - HALMO 150W

Đèn đường LED Module 150w - HALMO 150W

Bảo hành 2 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
2,850,000đ ~ 2,995,000đ
Hàng còn: 55 cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W, 50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
150,000đ ~ 190,000đ
Hàng còn: 50 Cái
Đèn pha LED PL3-200W

Đèn pha LED PL3-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
340,000đ ~ 350,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL3-150W

Đèn pha LED PL3-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
240,000đ ~ 255,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL3-100W

Đèn pha LED PL3-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
178,000đ ~ 198,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL3-50W

Đèn pha LED PL3-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
150,000đ ~ 165,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED PL3-30W

Đèn pha LED PL3-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
130,000đ ~ 145,000đ
Hàng còn: 9 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn pha LED kho lạnh - PL2-50W

Đèn pha LED kho lạnh - PL2-50W

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH...
579,000đ ~ 599,000đ
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-400W

Đèn pha LED PL1-400W

400W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,550,000đ ~ 1,580,000đ
Hàng còn: 10 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-300W

Đèn pha LED PL1-300W

300W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,250,000đ ~ 1,285,000đ
Hàng còn: 11 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-200W

Đèn pha LED PL1-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
919,000đ ~ 945,000đ
Hàng còn: 16 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-150W

Đèn pha LED PL1-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
760,000đ ~ 790,000đ
Hàng còn: 13 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-100W

Đèn pha LED PL1-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
460,000đ ~ 488,000đ
Hàng còn: 20 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-70W

Đèn pha LED PL1-70W

70W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
350,000đ ~ 380,000đ
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-50W

Đèn pha LED PL1-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
270,000đ ~ 295,000đ
Hàng còn: 8 Cái
HÀNG CHÍNH HÃNG Đèn pha LED PL1-30W

Đèn pha LED PL1-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
245,000đ ~ 255,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL1-20W

Đèn pha LED PL1-20W

20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
175,000đ ~ 190,000đ
Hàng còn: 13 Cái
Đèn pha LED PL1-10W

Đèn pha LED PL1-10W

10W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
135,000đ ~ 148,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED, 30W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
398,000đ ~ 420,000đ
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED, 50W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
430,000đ ~ 450,000đ
Hàng còn: 18 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
650,000đ ~ 710,000đ
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
840,000đ ~ 868,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED, 120W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,190,000đ ~ 1,250,000đ
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,250,000đ ~ 1,290,000đ
Hàng còn: 30 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED, 180W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,350,000đ ~ 1,390,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Liên hệ Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED, 200W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,510,000đ ~ 1,550,000đ
Hàng còn: 20 Cái