Trang chủ > Sản phẩm > Đèn LED chiếu sáng trong nhà >

Đèn LED âm trần siêu mỏng

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-2IN-3W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-2IN-3W

Đèn LED âm trần tròn 3inch(90mm), lỗ khoét 70MM, 4W, 168LM/W, BH 1 năm
33,000đ ~ 39,000đ
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-3IN-4W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-3IN-4W

Đèn LED âm trần tròn 3inch(105mm), lỗ khoét 90MM, 4W, 168LM/W, BH 1...
35,000đ ~ 45,000đ
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-3.5IN-6W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-3.5IN-6W

Đèn LED âm trần tròn 3.5inch(120mm), lỗ khoét 105MM, 9W, 168LM/W,...
41,000đ ~ 45,000đ
Hàng còn: 31 Cái
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-4IN-9W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-4IN-9W

Đèn LED âm trần tròn 4inch(150mm), lỗ khoét 135MM, 9W, 168LM/W, BH...
61,000đ ~ 65,000đ
Hàng còn: 23 Cái
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-5IN-12W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-5IN-12W

Đèn LED âm trần tròn 5inch(170mm), lỗ khoét 150MM, 12W, 168LM/W, BH...
71,000đ ~ 75,000đ
Hàng còn: 40 Cái
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-6IN-15W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-6IN-15W

Đèn LED âm trần tròn 6inch(190mm), lỗ khoét 180MM, 15W, 168LM/W, BH...
81,000đ ~ 85,000đ
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-8IN-18W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-8IN-18W

Đèn LED âm trần tròn 8inch(225mm), lỗ khoét 205MM, 18W, 168LM/W, BH...
90,000đ ~ 99,000đ
LED âm trần tròn siêu mỏng RO-8IN-24W

LED âm trần tròn siêu mỏng RO-8IN-24W

Đèn LED âm trần tròn 12inch(300mm), lỗ khoét 280MM, 24W, 168LM/W,...
133,000đ ~ 139,000đ
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-2IN-3W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-2IN-3W

Đèn LED âm trần vuông D=86MM, lỗ khoét 75MM, 3W, 168LM/W, BH 1 năm
29,000đ ~ 39,000đ
Hàng còn: 120 Cái
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-3IN-4W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-3IN-4W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 105mm, lỗ khoét 90mm, 4W, 168LM/W,...
46,000đ ~ 49,000đ
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-3.5IN-6W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-3.5IN-6W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 120mm, lỗ khoét 105mm, 6W, 168LM/W,...
56,000đ ~ 59,000đ
Hàng còn: 48 Cái
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-4IN-9W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-4IN-9W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 150mm, lỗ khoét 130mm, 9W, 168LM/W,...
66,000đ ~ 69,000đ
Hàng còn: 49 Cái
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-5IN-12W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-5IN-12W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 170mm, lỗ khoét 150mm, 12W, 168LM/W,...
79,000đ ~ 85,000đ
Hàng còn: 44 Cái
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-6IN-15W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-6IN-15W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 190mm, lỗ khoét 175mm, 15W, 168LM/W,...
93,000đ ~ 99,000đ
LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-8IN-18W

LED âm trần vuông siêu mỏng SQ-8IN-18W

Đèn LED âm trần vuông mặt trên 225MM, lỗ khoét 205MM, 18W, 168LM/W,...
119,000đ ~ 125,000đ