Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-18W

KM đặc biệt Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-18W
Số lượng [Cái] Đơn giá
1 215,000đ
5 210,000đ
Số lượng mua:
6 nam
Save energy Rohs Long life

Tính Năng:

  • Điện áp: 12VAC
  • Mức độ bảo vệ: IP68
  • Ứng dụng: Đài phun nước

http://ledsang.com/images/upload/normal/654.jpg

Kích thước:

http://ledsang.com/images/upload/normal/657.jpg

Cấu Tạo:

http://ledsang.com/images/upload/normal/661.jpg

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Nguồn: 12VAC, Size: D=160mm, H=85mm
190,000đ ~ 195,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-9W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-9W

Nguồn: 12VAC, Size: D=130mm, H=85mm
175,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-18W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-18W

Nguồn: 24VAC, Size: D=175mm, H=250mm
195,000đ ~ 200,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Nguồn: 12VAC, Size: D=145mm, H=180mm
195,000đ ~ 195,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-9W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-9W

Nguồn: 24VAC, Size: D=145mm, H=230mm
170,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-6W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-6W

Nguồn: 24VAC, Size: D=120mm, H=160mm
150,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-3W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-3W

Nguồn: 24VAC, Size: D=82mm, H=120mm
140,000đ ~ 150,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-6W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-6W

Nguồn: 12VAC, Size: D=110mm, H=70mm
155,000đ ~ 165,000đ