Trang chủ > Sản phẩm > Đèn LED PHILIPS >

LED Batten Philips

Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w, 20W,1.196mm,...
Hàng còn: 350 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS  Slimline 31171- 10w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31171- 10w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31171- 10w, 10W,594mm, 800-900lm,Có...
Hàng còn: 50 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS   BN058C - 0.9m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.9m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 9.6W, 0.9m, 900lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 1 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS   BN058C - 0.6m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.6m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 6.5W, 0.6m, 600lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 72 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS   BN058C  - 0.3m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.3m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 3.4W, 0.3m, 300lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 48 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS   BN058C - 1.2m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 1.2m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 13W 1.2M, 1.200lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 150 bộ