Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 30W Đen SP3-B-30

Đèn Rọi Spotlight COB 30W Đen SP3-B-30

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=11.7cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn Rọi Spotlight COB 30W Đen SP4-B-30

Đèn Rọi Spotlight COB 30W Đen SP4-B-30

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13.5cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
140,000đ ~ 149,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 30W Trắng SP4-W-30

Đèn Rọi Spotlight COB 30W Trắng SP4-W-30

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13.5cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 30W Trắng SP3-W-30

Đèn Rọi Spotlight COB 30W Trắng SP3-W-30

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=11.7cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 20W Đen SP2-B-20

Đèn Rọi Spotlight COB 20W Đen SP2-B-20

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 20W Trắng SP2-W-20

Đèn Rọi Spotlight COB 20W Trắng SP2-W-20

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 20W Trắng SP1-W-20

Đèn Rọi Spotlight COB 20W Trắng SP1-W-20

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn Rọi Spotlight COB 20W Đen SP1-B-20

Đèn Rọi Spotlight COB 20W Đen SP1-B-20

220VAC 50/60Hz, Size: D=9cm, L=13cm, trượt thanh ray, đuôi đèn E27
128,000đ ~ 133,000đ
Hàng còn: 5 Cái