Trang chủ > Sản phẩm > Đèn LED PHILIPS >

Tuýp LED Philips

Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 1.5m PHILIPS Ecofit 22w

Tuyp LED T5 1.5m PHILIPS Ecofit 22w

Tuýp led T5 PHILIPS, 22W 1.5M, 2.100-2.200lm, Đầu G5
Hàng còn: 1 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 1.2m PHILIPS Ecofit 16w

Tuyp LED T5 1.2m PHILIPS Ecofit 16w

Tuýp led T5 PHILIPS, 16W 1.2M, 1.700-1.800lm, Đầu G5
Hàng còn: 360 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 0.6m PHILIPS Ecofit 8w

Tuyp LED T5 0.6m PHILIPS Ecofit 8w

Tuýp led T5 PHILIPS, 8W 0.6M, 750-800lm, Đầu G5
Hàng còn: 200 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS DE 18w ( tuýp 2 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS DE 18w ( tuýp 2 đầu)

Tuýp led T8 PHILIPS, 18W 1.2M, 1800lm, Đấu dây 2 đầu, đầu gài G13.
Hàng còn: 800 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS DE 9w ( tuýp 2 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS DE 9w ( tuýp 2 đầu)

Tuýp led T8 PHILIPS, 9W 0.6M, 900lm, Đấu dây 2 đầu
Hàng còn: 300 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS Ecofit HO 8w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS Ecofit HO 8w ( tuýp...

Tuýp led T8 PHILIPS, 8W 0.6M, 800lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 650 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS Ecofit HO 10w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS Ecofit HO 10w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 10W 0.6M, 1050lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 360 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS Ecofit HO 18w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS Ecofit HO 18w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 18W 1,2M, 1800lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 550 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS Ecofit HO 20w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS Ecofit HO 20w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 20W 1,2M, 2200lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 900 cái