Trang chủ > Sản phẩm >

Đèn LED PHILIPS

Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Meson G3 13w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 13w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 13w , Driver tích hợp, ánh sáng êm...
Hàng còn: 120 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Meson G3 9w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 9w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 9w , Driver tích hợp, ánh sáng êm...
Hàng còn: 240 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Meson G3 7w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 7w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 7w , Driver tích hợp, ánh sáng êm...
Hàng còn: 132 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Meson G3 6w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 6w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 6w,Driver tích hợp,ánh sáng êm...
Hàng còn: 188 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Meson G3 5w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 5w

Đèn LED âm trần Philips Meson G3 5w,Driver tích hợp,ánh sáng êm...
Hàng còn: 120 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 90 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - Vuông, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 80 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - Vuông

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - Vuông, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 90 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 16w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 16w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 16w - tròn, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 120 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 14w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 14w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 14w - tròn, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 160 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 12w - tròn, siêu mỏng, Driver...
Hàng còn: 120 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - tròn

Đèn LED âm trần Philips Marcasite 9w - tròn, siêu mỏng, Driver tích...
Hàng còn: 240 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31170 - 20w, 20W,1.196mm,...
Hàng còn: 350 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31171- 10w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31171- 10w

LED BATTEN T5 PHILIPS Slimline 31171- 10w, 10W,594mm, 800-900lm,Có...
Hàng còn: 50 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS  BN058C - 0.9m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.9m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 9.6W, 0.9m, 900lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 1 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS  BN058C - 0.6m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.6m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 6.5W, 0.6m, 600lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 72 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS  BN058C - 0.3m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 0.3m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 3.4W, 0.3m, 300lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 48 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng LED BATTEN T5 PHILIPS  BN058C - 1.2m

LED BATTEN T5 PHILIPS BN058C - 1.2m

Tuýp led BATTEN T5 PHILIPS, 13W 1.2M, 1.200lm,Có thể lắp nối tiếp...
Hàng còn: 150 bộ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 1.5m PHILIPS Ecofit 22w

Tuyp LED T5 1.5m PHILIPS Ecofit 22w

Tuýp led T5 PHILIPS, 22W 1.5M, 2.100-2.200lm, Đầu G5
Hàng còn: 1 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 1.2m PHILIPS Ecofit 16w

Tuyp LED T5 1.2m PHILIPS Ecofit 16w

Tuýp led T5 PHILIPS, 16W 1.2M, 1.700-1.800lm, Đầu G5
Hàng còn: 360 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T5 0.6m PHILIPS Ecofit 8w

Tuyp LED T5 0.6m PHILIPS Ecofit 8w

Tuýp led T5 PHILIPS, 8W 0.6M, 750-800lm, Đầu G5
Hàng còn: 200 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS DE 18w ( tuýp 2 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS DE 18w ( tuýp 2 đầu)

Tuýp led T8 PHILIPS, 18W 1.2M, 1800lm, Đấu dây 2 đầu, đầu gài G13.
Hàng còn: 800 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS DE 9w ( tuýp 2 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS DE 9w ( tuýp 2 đầu)

Tuýp led T8 PHILIPS, 9W 0.6M, 900lm, Đấu dây 2 đầu
Hàng còn: 300 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS Ecofit HO 8w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS Ecofit HO 8w ( tuýp...

Tuýp led T8 PHILIPS, 8W 0.6M, 800lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 650 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 0.6m  PHILIPS Ecofit HO 10w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 0.6m PHILIPS Ecofit HO 10w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 10W 0.6M, 1050lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 360 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS Ecofit HO 18w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS Ecofit HO 18w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 18W 1,2M, 1800lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 550 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Tuyp LED T8 1.2m  PHILIPS Ecofit HO 20w ( tuýp 1 đầu)

Tuyp LED T8 1.2m PHILIPS Ecofit HO 20w (...

Tuýp led T8 PHILIPS, 20W 1,2M, 2200lm, Đấu dây 1 đầu
Hàng còn: 900 cái