Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 36W trắng lạnh, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 36W trắng ấm, chống nước IP67
745,000đ ~ 759,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 24W trắng lạnh, chống nước IP67
640,000đ ~ 659,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 24W trắng ấm, chống nước IP67
640,000đ ~ 659,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 18W trắng ấm, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Hàng còn: 3 Cái
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 18W trắng lạnh, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Hàng còn: 1 Cái
Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 0.5M, 9W trắng ấm, chống nước IP67
450,000đ ~ 479,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 0.5M, 9W trắng lạnh, chống nước IP67
450,000đ ~ 479,000đ