Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED module 400W (Philips OEM)  Đèn pha LED chiếu sáng sân thể thao - PLM 400W

Đèn pha LED module 400W (Philips OEM) Đèn pha...

Pha LED SMD dạng Module 400w, chíp LED Philips, nguồn Philips, thân...
37đ ~ 37đ
Hàng còn: 1 Bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED module 300W (Philips OEM)  Đèn pha LED chiếu sáng sân thể thao - PLM 300W

Đèn pha LED module 300W (Philips OEM) Đèn pha...

Pha LED SMD dạng Module 300w, chíp LED Philips, nguồn Philips, thân...
27đ ~ 27đ
Hàng còn: 1 Bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED module 200W (Philips OEM)  Đèn pha LED chiếu sáng sân thể thao - PLM 200W

Đèn pha LED module 200W (Philips OEM) Đèn pha...

Pha LED SMD dạng Module 200w, chíp LED Philips, nguồn Philips, thân...
19đ ~ 19đ
Hàng còn: 1 Bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha led PL6 - 100W

Đèn pha led PL6 - 100W

Đèn pha led PL6 - 100W là Đèn pha LED Đèn pha LED Đèn đường 110V /...
Hàng còn: 100 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha led PL6 - 50W

Đèn pha led PL6 - 50W

Đèn pha led PL6 - 50W là Đèn pha LED Đèn pha LED Đèn đường 110V /...
Hàng còn: 100 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha led PL6 - 30W

Đèn pha led PL6 - 30W

Đèn pha led PL6 - 30W Đèn pha LED Đèn pha LED Đèn đường 110V / 220V...
Hàng còn: 100 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha led PL6 - 20W

Đèn pha led PL6 - 20W

Đèn pha led PL6 - 20W Đèn pha LED Đèn pha LED Đèn đường 110V / 220V...
Hàng còn: 100 cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha led PL6 - 10W

Đèn pha led PL6 - 10W

Đèn pha LED Đèn pha LED Đèn đường 110V / 220V IP68 Không thấm nước...
Hàng còn: 100 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL4-10W

Đèn pha LED PL4-10W

Đèn pha LED PL4-10W, 20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
Hàng còn: 39 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL4-20W

Đèn pha LED PL4-20W

Đèn pha LED PL4-20W, 20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
108,000đ ~ 119,000đ
Hàng còn: 36 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL4 - 100W

Đèn pha LED PL4 - 100W

Đèn pha LED PL4-100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 1 năm
275,000đ ~ 295,000đ
Hàng còn: 83 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL4 - 200W

Đèn pha LED PL4 - 200W

Đèn pha LED PL4-200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 1 năm
485,000đ ~ 530,000đ
Hàng còn: 36 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W, 50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
178,000đ ~ 198,000đ
Hàng còn: 50 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL3-200W

Đèn pha LED PL3-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
340,000đ ~ 350,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL3-150W

Đèn pha LED PL3-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
220,000đ ~ 240,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL3-100W

Đèn pha LED PL3-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
168,000đ ~ 184,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL3-50W

Đèn pha LED PL3-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
115,000đ ~ 125,000đ
Hàng còn: 8 BỘ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED PL3-30W

Đèn pha LED PL3-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
95,000đ ~ 110,000đ
Hàng còn: 9 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn pha LED kho lạnh - PL2-50W

Đèn pha LED kho lạnh - PL2-50W

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH...
429,000đ ~ 449,000đ
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-400W

Đèn pha LED PL1-400W

400W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,130,000đ ~ 1,177,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-300W

Đèn pha LED PL1-300W

300W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
932,000đ ~ 952,000đ
Hàng còn: 11 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-200W

Đèn pha LED PL1-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
680,000đ ~ 705,000đ
Hàng còn: 16 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-150W

Đèn pha LED PL1-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
520,000đ ~ 550,000đ
Hàng còn: 13 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-100W

Đèn pha LED PL1-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
337,000đ ~ 367,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Đèn pha LED PL1-70W

Đèn pha LED PL1-70W

70W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-50W

Đèn pha LED PL1-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
175,000đ ~ 202,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Hàng CHÍNH HÃNG -% CK theo hãng Đèn pha LED PL1-30W

Đèn pha LED PL1-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
180,000đ ~ 190,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL1-20W

Đèn pha LED PL1-20W

20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
123,000đ ~ 138,000đ
Hàng còn: 13 Cái
KM đặc biệt Đèn pha LED PL1-10W

Đèn pha LED PL1-10W

10W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
95,000đ ~ 112,000đ
Hàng còn: 20 Cái