Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 60W

Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 60W

Đèn LED phòng sạch, 60w, 6,500k,5400lm, BH 1 năm - Trần thả
360,000đ ~ 396,000đ
Hàng còn: 30 bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 48W

Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 48W

Đèn LED phòng sạch, 48w, 6,500k, 4,300lm, BH 1 năm - trần thả tấm
285,000đ ~ 298,000đ
Hàng còn: 35 bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 36W

Đèn LED Panel âm trần 600x600mm PAN 36W

Đèn LED phòng sạch, 36w, 6,500k,3,000lm, BH 1 năm - Trần thả tấm
260,000đ ~ 285,000đ
Hàng còn: 2 bộ
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
79,000đ ~ 85,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 24W, 100-265 VAC 50/60Hz
243,000đ ~ 229,000đ
Hàng còn: 32 Cái
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
168,000đ ~ 175,000đ
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
133,000đ ~ 139,000đ
Hàng còn: 50 Cái
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 15W, 100-265 VAC 50/60Hz
133,000đ ~ 139,000đ
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
133,000đ ~ 139,000đ
Hàng còn: 47 Cái
HÀNG DỰ ÁN - ĐẶT TRƯỚC Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
153,000đ ~ 159,000đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
109,000đ ~ 119,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000đ ~ 98,000đ
Hàng còn: 100 Cái
Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000đ ~ 99,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần 3.5inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
72,000đ ~ 75,000đ
Hàng còn: 31 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
53,000đ ~ 59,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 3W, 100-265 VAC 50/60Hz
43,000đ ~ 48,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần 3inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
68,000đ ~ 75,000đ
Hàng còn: 120 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần 3inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
55,000đ ~ 59,000đ
Hàng còn: 46 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn LED âm trần AT-8.0-24W

Đèn LED âm trần AT-8.0-24W

Đèn LED âm trần 8.0inch, 24W 100-265 VAC 50/60Hz
160,000đ ~ 169,000đ
Hàng còn: 20 Cái