Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-24W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=250mm, H=85mm
735,000đ ~ 750,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-16W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-16W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
585,000đ ~ 599,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-9W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
435,000đ ~ 449,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-6W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
385,000đ ~ 399,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-3W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=100mm, H=70mm
265,000đ ~ 279,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-5W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
335,000đ ~ 349,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-12W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=170mm, H=70mm
485,000đ ~ 499,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-24W

Nguồn: 24VAC, Size: D=250mm, H=90mm
505,000đ ~ 519,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-12W

Nguồn: 24VAC, Size: D=180mm, H=90mm
435,000đ ~ 449,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-9W

Nguồn; 24VAC, Size: D=160mm, H=90mm
385,000đ ~ 399,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-6W

Nguồn; 24VAC, Size: D=150mm, H=90mm
325,000đ ~ 339,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-5W

Nguồn; 24VAC, Size: D=120mm, H=90mm
265,000đ ~ 279,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-3W

Nguồn; 24VAC, Size: D=100mm, H=80mm
205,000đ ~ 219,000đ