Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED Module 150w - HALMO 150W

Đèn đường LED Module 150w - HALMO 150W

Bảo hành 2 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
2,850,000đ ~ 2,995,000đ
Hàng còn: 55 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED, 30W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
398,000đ ~ 420,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED, 50W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
430,000đ ~ 450,000đ
Hàng còn: 18 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
650,000đ ~ 710,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
840,000đ ~ 868,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED, 120W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,190,000đ ~ 1,250,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,250,000đ ~ 1,290,000đ
Hàng còn: 30 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED, 180W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,350,000đ ~ 1,390,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED, 200W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,510,000đ ~ 1,550,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
910,000đ ~ 990,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,380,000đ ~ 1,490,000đ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,880,000đ ~ 1,990,000đ