Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED Module  SMD 250w - HALUMOCO 250W

Đèn đường LED Module SMD 250w - HALUMOCO 250W

Bảo hành 3 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
3,185,000đ ~ 3,250,000đ
Hàng còn: 1 bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED Module  SMD 200w - HALUMOCO 200W

Đèn đường LED Module SMD 200w - HALUMOCO 200W

Bảo hành 3 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
2,750,000đ ~ 2,850,000đ
Hàng còn: 1 Bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED Module  SMD 100w - HALUMOCO 100W

Đèn đường LED Module SMD 100w - HALUMOCO 100W

Bảo hành 3 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
1,750,000đ ~ 1,850,000đ
Hàng còn: 1 Bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED Module SMD150w - HALUMOCO 150W

Đèn đường LED Module SMD150w - HALUMOCO 150W

Bảo hành 3 năm, chuyên dùng trong chiếu sáng đường phố, ngõ xóm,...
2,350,000đ ~ 2,400,000đ
Hàng còn: 55 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED, 200W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Hàng còn: 20 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED, 180W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Hàng còn: 5 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Hàng còn: 30 cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED, 120W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED, 30W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED, 50W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Hàng còn: 18 bộ
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
Hàng còn: 10 Cái
Khách Thương mại: Xin liên hệ Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm