Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED, 30W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
499,000đ ~ 529,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED, 50W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
559,000đ ~ 589,000đ
Hàng còn: 18 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
739,000đ ~ 799,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
920,000đ ~ 990,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED, 120W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,120,000đ ~ 1,190,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,320,000đ ~ 1,390,000đ
Hàng còn: 30 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED, 180W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,420,000đ ~ 1,490,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED, 200W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,620,000đ ~ 1,690,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
910,000đ ~ 990,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,380,000đ ~ 1,490,000đ
Khách sỉ: Liên hệ Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,880,000đ ~ 1,990,000đ